Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltok  i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen - i 2019. Der prøvde vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna var sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart.

Med gode erfaringer fra prosjektet lagt til grunn, velger vi å videreføre denne modellen for tilvenning også for oppstart høsten 2020.

FORELDRE informasjon Liten og ny