Førstehjelpskurs

Gjennomført førstehjelpskurs

Årlig førstehjelpskurs

Den 21.11.2019 gjennomførte de ansatte sitt årlige førstehjelpskurs i regi av Minso.

Dokumentasjon gjennomført førstehjelpskurs 2019