116 123 Foreldresupport

116 123 Foreldresupport

Lavterskel og døgnåpen hjelpetelefon og chat

Tiltaket er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse. En egen supporttelefon og -chat for småbarnsforeldre vil hver dag og hele døgnet være tilgjengelig for småbarnsforeldre som trenger hjelp, støtte eller veiledning i utfordrende situasjoner der gråt, lite søvn og mye stress kan true tryggheten til både barn og foreldre. Tilbudet vil samlokaliseres med Mental Helses Hjelpetelefonen 116 123, med faglig støtte fra Stine Sofies Stiftelse. Foreldresupport er et prøveprosjekt i 2020, og også en del av Stine Sofie Foreldrepakke, som ble lansert høsten 2019.