Ansatte

Kongla

Kongla Kongla

Stilling: Annet
452 43 908
tildrakongla@gmail.com

Sissel Tove Helbostad

Stilling: Assistent

Sissel er assistent i 100% stilling.

Ellen Orset Tverli

Stilling: Pedagogisk leder

Ellen er en av våre faste pedagogiske ledere

Marianne Fagereng

Stilling: Pedagogisk leder

Marianne er pedagogisk leder i 100% stilling. Marianne er også verneombud i barnehagen.

Yolanda Villarroel

Stilling: Barnepleier

Yolanda er barnepleier i 100% stilling.

Kreklingen

Kreklingen Kreklingen

Stilling: Annet
452 43 970
tildra.kreklingen14@gmail.com

Inger Hartweg

Stilling: Assistent

Inger er assistent i 80 % stilling.

Maj Britt Ulvik

Stilling: Assistent

Maj Britt er assistent i 100% stilling.

Trine Lehn

Stilling: Pedagogisk leder

Trine er pedagogisk leder i 100 % stilling.

Toril Kuvene Skaret

Stilling: Pedagogisk leder

Toril er en av våre faste pedagogiske ledere. Toril er også styrerassistent i barnehagen.

Margareth Engelschjøn Lenes

Stilling: Fagarbeider

Margareth er ansatt som assistent i 100% stilling.

Røsslyngen

Røsslyngen Røsslyngen

Stilling: Annet
452 43 808
tildra.rosslyngen@gmail.com

Monica Barstad

Stilling: Pedagogisk leder

Monica er pedagogisk leder i 100% stilling.

Ingeborg Rokstad Baadnes

Stilling: Spesialpedagog

Ingeborg er spesialpedagog i barnehageåret 2019/20. Ingeborg er utdannet barnehagelærer med en master i spesialpedagogikk.

Lisbeth Gumdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Lisbeth er barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling.

Tone Daaland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tone er barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling.

Andre ansatte

Ingrid Fornes Olsen

Stilling: Styrer

Ingrid er utdannet førskolelærer og arbeider i 100 % stilling som styrer ved barnehagen.

Jon Halgunset

Stilling: Vaktmester

Jon Halgunset er vaktmester i barnehagen.

Emma Ulfseth Olstad

Stilling: Vikar

Emma er en av våre faste vikarer.