Velkommen til Røsslyngen!

Velkommen til Røsslyngen!

Vi er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. På Røsslyngen i år er det seks barn født i 2014, fire barn født i 2015 og åtte barn som er født i 2016. Grunnbemanningen består av tre 100 % stillinger, en pedagog og to barne-og ungdomsarbeidere.  I barnehageåret 2019/2020 har vi med oss en spesialpedagog og en spesialpedagogisk assistent.

På Røsslyngen er i opptatt av å møte alle barna med et smil om morgenen og vise dem at vi er glade for at de kommer og at vi bryr oss om dem. Vi synes det er viktig at barna opplever vennskap og at de føler seg sett og verdsatt av de voksne, og vi bruker mye tid på å skape gode relasjoner barna i mellom og mellom barn og voksne. Barna trenger mange positive tilbakemeldinger i form av ros og oppmuntring i løpet av dagen.

I vår hverdag vil vi ta utgangspunkt i barnas behov for omsorg, trygghet og lek. Inne på Røsslyngen er det viktig at barna opplever oss voksne som nær når de trenger oss. Et fang å krype opp i eller oppmerksomhet når det er behov for det. For at små barn skal kunne utvikle seg er de avhengig av trygge rammer, og et miljø som preges av stabilitet og harmoni.

Røsslyngen består av 18 barn med ulike erfaringer og ferdigheter. Derfor er det viktig for oss at alle får utvikle seg etter eget nivå, og at vi tilpasse aktiviteter etter dette. Det er viktig at alle barn blir sett på som selvstendige individ med egne behov.

Vi deler ofte inn barna i smågrupper og variere våre aktiviteter ut i fra barnas alder og utvikling. Våre hverdager inneholder ulike aktiviteter som lek ute og inne, sprusikk, maling, tegning, samlingsstund og motoriske aktiviteter tilpasset barnegruppen.

Rammeplanen legger opp til at barna skal være med på å bestemme hvilket innhold vi skal ha i barnehagen, og dette gjelder også de minste. Dette krever at vi voksne er observante og lydhøre i forhold til hva barna er opptatte av, og hva de syns er gøy. Vi ønsker at alle skal oppleve vennskap, fellesskap, trygghet, respekt og anerkjennelse.

Røsslyngen
Tlf: 45 24 38 08