Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg 2021/2022

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg (Lov om barnehager §4).

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeier skal sørge for at saker som er viktige skal forelegges samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget i Tildra barnehage består av følgende medlemmer:

Fra foreldrene:

Nina Sandmark, leder

Tove Kalstad Løfshus

Fra personalet:

Yolanda Villaroel, barnepleier

Monica Barstad, pedagogisk leder