Dette er Tildra barnehage

ETABLERING

Barnehagen er etablert gjennom et samarbeid mellom foreldre og Trygge Barnehager as.

Navnet Tildra kommer av ”Tildrar” som er et gammelt navn på Tillerområdet.

ÅPNINGSTID

Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.45. Barnehagen har åpent alle virkedager med unntak av jul og påske. Juleferien omfatter perioden julaften til og med 1.nyttårsdag. Påskeferien omfatter dagene mandag til og med onsdag før Skjærtorsdag.

Vi har åpent hele sommeren, men kan ha redusert åpningstid i uker hvor det er færre barn til stede.

Barnehagen er stengt i forbindelse med godkjente planleggingsdager.

AVDELINGENE BARNEHAGEÅRET 2020/2021

Kreklingen har 14 barn i alderen 1-2 år.

Røsslyngen har 15 barn i alderen 2-5 år.

Kongla har 24 barn i alderen 2-5 år.

PERSONALET

Styrer er barnehagelærer og daglig leder i barnehagen.

Avdeling Kongla har en grunnbemanning på fire hele stillinger: 2 pedagoger og 2 assistenter.

Avdeling Røsslyngen har en grunnbemanning på 1 pedagog og 2 fagarbeidere.

Avdeling Kreklingen har en grunnbemanning på 2 pedagoger, 2 fagarbeidere og 1 assistent.

I dette barnehageåret har vi også spesialpedagog.

Til sammen har personalet bred kompetanse både teoretisk og erfaringsmessig.

Barnehagen har renholder og vaktmester.

ARBEIDSGRUPPE

Foreldrene velger selv seks representanter til barnehagens arbeidsgruppe. Denne gruppa forbereder og fordeler oppgaver i forbindelse med dugnader, juletrefest eller andre arrangement i foreldrenes regi.

EIE- OG STYREFORM

Barnehagen eies av foreldrene og drives som et andelslag. Barnehagens styre består av 4 representanter fra foreldrene. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen og ansvar for økonomi, bygg og eiendom.

SAMARBEIDSUTVALG

Barnehagen har samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene og 2 representanter fra de ansatte.

BARNEHAGENE I TRONDHEIM - MANGE BARNEHAGER Å VELGE I

Trondheim har ca. 180 kommunale og private barnehager. Hver barnehage har sitt særpreg, og de har ulike tilbud og plasstyper. De fleste barnehagene ligger i boligområdene, mens noen ligger i tilknytning til arbeidsplassene. Trondheim kommune tilnærmet full barnehagedekning.

HVORDAN SØKE OM PLASS?

Barnehagen deltar i samordnet opptak for Trondheimsbarnehagene og søknad sendes via Trondheim kommunes nettsider innen 1.mars hvert år.

MER INFORMASJON

Kontakt barnehagen for mer informasjon. Du er også velkommen innom for omvisning og en prat.

TILDRA BARNEHAGE

Torvtaket 1, 7092 Tiller

Telefon: 452 43 700

E-post: post@tildrabarnehage.no