Velkommen til vår barnehage

Sammen skaper vi gode barndomsminner.

Sammen skaper vi
gode barndomsminner

Vil du bli medeier i vår flotte barnehage på Tiller? Med god beliggenhet og lyse, romslige lokaler har foreldrene etablert en barnehage vi er stolte av. Hos oss har du mulighet til å påvirke og ta ansvar for å skape en positiv hverdag for barnet ditt. Sammen har vi frihet til å foreta valg og prioriteringer for å skape den barnehagen vi ønsker oss. Innenfor vårt gjerde og våre vegger vil vi at alle skal trives, både barn, foreldre og personale.

Å være sammen med barn innebærer i stor grad å kunne være tilstede og verdsette dagen og øyeblikket. Barndommen er her og nå og kommer ikke i reprise. De erfaringer og opplevelser barna får med seg fra barnehagen, vil utgjøre en del av barndomsminnene. Det gir grunn til refleksjon og ettertanke.

Jeg tror at trygghet, omsorg og respekt er viktige elementer i et miljø hvor barn skal vokse opp. Barn trenger voksne de kan ha tillit til, voksne som lytter, forstår, som tar vare på og ser det enkelte barn. I Tildra barnehage har vi en stabil arbeidsflokk med erfarne voksne som har et bevisst forhold til dette.

Jeg tror også det er grunnleggende for alle barn å ha venner i barnehagen og finne sin plass i fellesskapet. Kunsten å omgåes hverandre byr på utfordringer når så mange forskjellige personligheter møtes. I barnehagen har vi en unik mulighet til å støtte hvert enkelt barn i samspillet med andre mennesker. Å lykkes på dette området er med på å gi selvtillit og et godt selvbilde, og det er kanskje det viktigste av alt?

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og barnet ditt!

Ingrid Fornes Olsen
Styrer