Kom! og C

KOM! forestilling i Sjetne grendahus.

KOM! Å C

Lørdag 26.11.11 var det duket for forstillingen «KOM! Å C» i Sjetne Grendehus.

Tildra barnehage hadde invitert foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler til siste forestilling i prosjektet KOM!Barnehage. Ca. 200 personer var til stede denne ettermiddagen.

Barnehagen viste et allsidig program med både animasjonsfilm, sang og drama. På det meste var 40 barn deltakere på scenen. I tillegg var det utstilt bilder i lokalet, bilder tatt av og med barna selv.

Barnehagen har siden 2009 vært en av fire pilotbarnehager i prosjektet KOM!Barnehage som er et kulturprosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd. I denne perioden har barnehagen hatt et nært samarbeid med Kulturskolen. Dette har resultert i flere forestillinger, workshops og utstillinger, og nå til slutt «KOM! Å C». Barnehagen har erfart at om barn skal få et positivt forhold til kunst og kulturuttrykk, må fokus rettes mot egenaktivitet og opplevelse.

Forestillingen inneholdt i tillegg til dramatisering av «Gullhår og de tre bjørnene» og «Tante Monika, en rekke innslag basert på digitale prosesser. De eldste barna presenterte bla animasjonsfilmen «Dyreskogen», produsert med god hjelp av Rune Folgerø fra Kulturskolen. Tre- og fireåringene hadde laget animasjonsfilm om seg selv, mens toåringene presenterte filmen «Fotokunst» som viste tegning gjennom bruk av pc. De aller minste barna var representert gjennom en flott film som viste hverdagen på barnehagen.

Til stående applaus fra publikum avsluttet barna med sangen «Levva livet». Med 6 gutter på gitar og med røde briller var det ingen tvil om hvem som var opphavsmannen til akkurat denne sangen!

KOM!prodsjektet ble avsluttet i 2011.