Velkommen til Kreklingen!

Velkommen til Kreklingen!


Kreklingen er avdelingen for de yngste barna ved Tildra barnehage. Her har vi syv barn som er født i 2018 og syv barn som er født i 2019. Vi er fem ansatte, 2 pedagoger, 2 fagarbeidere og 1 assistent. 

Omsorg, trygghet og trivsel er stikkord som vi mener beskriver Kreklingen. Barna skal oppleve oss voksne som nære når de har behov for oss. Et fang å krype opp i for litt trøst, en kos når det er behov for det eller en god latter når vi deler glede og humor.

Vi mener at trygge rammer og et miljø preget av harmoni og stabilitet er det beste grunnlaget for at små barn skal utvikle seg.

Vi har en gruppe på fjorten barn, fjorten barn med ulike ferdigheter. Det er derfor viktig for oss at hvert barn blir sett som et selvstendig individ med egne behov. Vår oppgave er å gi barna nye utfordringer som bidrar til at barna utvikler seg etter egen alder og utvikling.

I hverdagen deler vi barna inn i mindre grupper hvor vi jobber med ulike områder. Den store garderoben er perfekt til å øve på motoriske ferdigheter som klatring, krabbing, dans og balanse.
Vi har også fokus på estetiske aktiviteter som maling og andre formingsaktiviteter. I tillegg har vi ofte sprusikk- og sangsamlinger. Ei god lesestund hører også med i hverdagen på Kreklingen.

Barna har, i følge rammeplanen for barnehagen, rett til medvirkning. Dette gjelder også for de minste. Det krever at vi voksne er observante og lydhøre for hva barna er opptatt av og hva de synes er morsomt. Så blir det vår oppgave å legge til rette slik at barna får en opplevelse av å bidra og å bli tatt på alvor.

Kreklingen
tlf.nr 45243970